Ana içeriğe atla
Declarative programming

Declarative programming

Write business logic in a manner similar to Stateless widgets.
Have your network requests to automatically recompute when necessary and make your logic easily reusable/composable/maintainable.

Easily implement common UI patterns

Easily implement common UI patterns

Using Riverpod, common yet complex UI patterns such as "pull to refresh"/ "search as we type"/etc... are only a few lines of code away.

Tooling ready

Tooling ready

Riverpod enhances the compiler by having common mistakes be a compilation-error. It also provides custom lint rules and refactoring options. It even has a command line for generating docs.

Features

 • Declarative programming
 • Native network requests support
 • Automatic loading/error handling
 • Compile safety
 • Type-safe query parameters
 • Test ready
 • Work in plain Dart (servers/CLI/...)
 • Easily combinable states
 • Built-in support for pull-to-refresh
 • Custom lint rules
 • Built-in refactorings
 • Hot-reload support
 • Logging
 • Websocket support
 • Documentation generator

Durumu her yerden paylaşın

main.dart ve kullanıcı arayüzü dosyalarınız arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Paylaşılan durum kodunuzu, ayrı bir pakette veya ihtiyaç duyulan Widget'ın hemen yanında, test yapma yeteneğini kaybetmeden yazın.


// A shared state that can be accessed by multiple widgets at the same time.

class Count extends _$Count {

int build() => 0;

void increment() => state++;
}

// Consumes the shared state and rebuild when it changes
class Title extends ConsumerWidget {

Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
final count = ref.watch(countProvider);
return Text('$count');
}
}

Durumu ve kullanıcı arayüzünü yalnızca gerektiğinde yeniden hesaplayın

build yönteminde listeleri sıralamak ve/veya filtrelemek zorunda kalmayız veya gelişmiş bir önbellekleme mekanizmasına başvurmak zorunda kalmayız.

Provider ve "families" ile listelerinizi yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda sıralayabilir veya HTTP istekleri yapabilirsiniz.List<Todo> filteredTodos(FilteredTodosRef ref) {
// Providers can consume other providers using the "ref" object.
// With ref.watch, providers will automatically update if the watched values changes.
final List<Todo> todos = ref.watch(todosProvider);
final Filter filter = ref.watch(filterProvider);

switch (filter) {
case Filter.all:
return todos;
case Filter.completed:
return todos.where((todo) => todo.completed).toList();
case Filter.uncompleted:
return todos.where((todo) => !todo.completed).toList();
}
}

Simplify day-to-day work with refactors

Riverpod offers various refactors, such as "Wrap widget in a Consumer" and many more. See the list of refactorings.

Simplify day-to-day work with refactors

Keep your code maintainable with lint rules

New lint-rules specific to Riverpod are implemented and more are continuously added. This ensures your code stays in the best conditions. See the list of lint rules.

Keep your code maintainable with lint rules

Provider'ı güvenli bir şekilde okuyun

Bir provider'ı okumak hiçbir zaman kötü bir duruma neden olmaz. Bir provider'ı okumak için gerekli kodu yazabiliyorsanız, geçerli bir değer elde edersiniz.

Bu, asenkron olarak elde edilen değerler için bile geçerlidir. Provider'ın aksine, Riverpod yükleme ve hata durumlarını temiz bir şekilde yönetmenize izin verir.Future<Configuration> configurations(ConfigurationsRef ref) async {
final uri = Uri.parse('configs.json');
final rawJson = await File.fromUri(uri).readAsString();

return Configuration.fromJson(json.decode(rawJson));
}

class Example extends ConsumerWidget {

Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
final configs = ref.watch(configurationsProvider);

// Use pattern matching to safely handle loading/error states
return switch (configs) {
AsyncData(:final value) => Text('data: ${value.host}'),
AsyncError(:final error) => Text('error: $error'),
_ => const CircularProgressIndicator(),
};
}
}

Durumunuzu geliştirici aracında inceleyin

Riverpod kullanarak, varsayılan olarak, durumunuz Flutter geliştirici aracında görülebilir. Dahası, kapsamlı bir durum inceleme aracı geliştirme aşamasındadır.

Durumunuzu geliştirici aracında inceleyin